Et kunstnerisk værksted for dig

HeArtSpace er et kreativt projekt for sårbare børn og unge, hvor du kan udvikle og udforske forskellige kunstneriske og kreative teknikker. Her kan du få ro i hovedet og kroppen, når du fordyber dig i et spændende kreativt projekt.

HeArtSpace-projektet søger støtte fra fonde, så flest muligt kan få en gratis mulighed for at komme i vores værksted for at udtrykke sig gennem kunst. Vi har faste kunstnere tilknyttet samt frivillige og gæstelærere efter behov.

Baggrund

I arbejdet med børn og unge i vanskeligheder møder vi rigtigt mange børn med angst og/eller opmærksomhedsforstyrrelser som ADHD og Autisme/Aspergers, samtidig er der en tendens til at flere forældre finder, at deres børn er særligt sensitive. Der kan være mange årsager, men fælles for disse børn er, at de mistrives i større grupper og har brug for nogle tætte relationer, nogle trygge rammer og de har stor glæde af at kunne udtrykke sig kreativt, når de får mulighed for det. De har svært ved at fungere i folkeskolen ligesom det er svært for dem at begå sig i fritidstilbud og klubber, fordi de her skal indgå i for store fællesskaber, hvilket for nogle giver udadreagerende adfærd og for andre, at de trækker sig helt væk. De bliver testet og skal kunne præstere en masse færdigheder allerede i børnehaven og i særdeleshed under skoletiden, hvor de tidligt skal beslutte fremtidens uddannelse.

For et barn med disse vanskeligheder, kan det være svært blot at få tøj på eller komme ud af døren om morgenen. Hver en time på dagen byder på store udfordringer og de giver igen mere angst, for de ved selv, hvor de ikke slår til. Der er blevet mindre plads til legen og de kreative udfoldelser på trods af, at netop legen lærer os mere end noget andet, og kreative/kunstneriske udfoldelser kan virke som en ventil for ophobet energi og følelser.

Kunst kan gennem mange forskellige udtryksformer hjælpe børn og unge med disse vanskeligheder ved at give dem en ventil til de indestængte følelser og ro fra en evig tankestrøm og urolig krop. Det giver en pause fra en meget krævende hverdag. Når barnet/den unge selv oplever at få ro indeni, og får hjælp til at bruge det aktivt på andre tidspunkter, hjemme og i skolen, så vil det selv have et redskab, som hjælper effektivt  og som det altid selv kan bruge i fremtiden.

Samtidig er det en tiltrængt pause fra de mange krav, som disse børn har så svært ved at leve op til. Her kan man nemlig ikke fejle. Man skal ikke nødvendigvis være en ny Van Gogh, det handler om processen mere end resultatet. At der så oftest kommer noget ud af det, som betyder rigtig meget for barnet, det er en bonus.

Hertil kommer at rigtigt mange sårbare unge har noget særligt, der kan udvikle sig som et særligt talent. Det er netop ofte sådan, at kunstnere har et sensitivt indre, der presser på for at komme ud. Vi vil skabe rammerne og facilitere at det kan ske.

Kreativt Værksted

De forskellige udtryksformer kan være:

Maleri – Tegning – Street Art – Art Journaling – Rap – Spoken Word – Skriveværksted – Smykkefremstilling – Modellering – Fedtsten – Decoupage – Dekoration – Sy/Tekstil

Der er også mulighed for at redesigne mindre møbler og udsmykke ting, som kan sælges i vores butik, der støtter projektet.